Aulularia-Miles gloriosus. Testo latino a fronte

Aulularia-Miles gloriosus. Testo latino a fronte

Il soldato fanfarone. Testo latino a fronte

Il soldato fanfarone. Testo latino a fronte

Pseudolo. Testo latino a fronte

Pseudolo. Testo latino a fronte

Aulularia-Miles gloriosus-Mostellaria. Testo latino a fronte

Aulularia-Miles gloriosus-Mostellaria. Testo latino a fronte

I menecmi

I menecmi

Anfitrione. Testo latino a fronte

Anfitrione. Testo latino a fronte

Anfitrione-Bacchidi-Menecmi. Testo latino a fronte

Anfitrione-Bacchidi-Menecmi. Testo latino a fronte

Anfitrione

Anfitrione

Edipo re-Anfitrione. Chi sono io?

Edipo re-Anfitrione. Chi sono io?

Pseudolo

Pseudolo